Mentor in de buurt
Voor jongeren van 10 tot 15 jaar, die dreigen te ontsporen of hun school te verwaarlozen, worden vrijwilligers gezocht. Elke jongere wordt aan een mentor gekoppeld, die èèn middag per 2 weken iets gezelligs met hem of haar gaat doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: samen sporten, naar de dierentuin of film, samen huiswerk maken, koekjes bakken, etc. De jongeren en de mentor worden, na een proefperiode van 6 weken, waarin ze elkaar kunnen leren kennen, aan elkaar gekoppeld voor minimaal een half jaar. Hierin heeft de mentor één dagdeel per twee weken tijd en aandacht voor de jongere. Op deze manier kunnen jongere en mentor een vertrouwensband opbouwen en kan de mentor als positief rolmodel fungeren voor de jongere en hem of haar motiveren om zijn of haar leven op te bouwen.

Alle mentoren zijn minimaal 18 jaar en worden gescreend (door het Ministerie van Justitie) en getraind door Boomerang. Met alle mentoren worden regelmatig gezamelijke intervisie-bijeenkomsten gehouden.

Sharida Noormohamed is twee en een half jaar de projectleider van het project 'Mentor in de buurt' geweest. Zij verzorgde: werving en publiciteit, de intake-gesprekken met de gezinnen, zowel als met de mentoren, de training en selectie van de mentoren, de koppeling, evaluatie en de intervisie met alle mentoren.

Capelle aan den IJssel
Het project 'Mentor in de buurt' is opgezet in opdracht van de gemeente Capelle aan de IJssel en in samenwerking met 'Big Brothers, Big Sisters Rotterdam'. Het project is zeer succesvol en loopt reeds twee en een half jaar. In januari 2006 is dit project ingebed bij de gemeente Capelle aan den IJssel.

CtC (Communities that Care)
Mentor in de buurt is een van de projecten opgezet in het kader van Support, een sluitende keten van Aanpak. Het Support-netwerk is een samenwerking van gezinscoaches van Kwadraad, scholen, politie/bureau HALT, Linc (welzijnsorganisatie) en het Consultatiebureau.
Support is een van de projecten die valt onder CtC: Communities that Care.

Projectleider Support: Arnold Rietdijk (tot 2006)